پی کی

مواد تشکیل دهنده

تجزیه های ضمانت شده وزنی - وزنی وزنی - حجمی
پتاسیم محلول در آب K2O 35% 65%
فسفر قابل استفادهP2O5     25% 45%

پی کی یک کود مایع بسیار غلیظ می باشد که با خدمت گرفتن جدیدترین تکنولوژی روز دنیا تولید شده است.این محصول با داشتن مقدار فراوانی از عناصر فسفر و پتاسیم قابلیت جذب از راه ریشه و برگ را دارا می باشد و استفاده از آن برای رفع کمبود موارد مربوط به فسفر و پتاسیم بویژه در سیستم های آبکشت و محلول پاشی برگی توصیه می شود. همچنین می توان آن را همراه با آب آبیاری و به صورت خاکی به کار برد

ویژگی ها و مزیت ها

  • فسفــر و پتاسیـم کـاملاً پایـدار و محلـول در آب
  • جرم حجمی و درصـد وزنـی بسیـار بـالا
  • قـابلیـت جـذب از راه ریـشـه و بـرگ
  • افـزایـش سنتـز پـروتئیـن در گیـاه
  • افـزایـش مقـاومـت گیاه در بـرابـر تنشهایمحیطـی و کم آبـی
  • افـزایـش مقـاومـت گیـاه در بـرابـر بیماریهایقـارچی ، بـویـژه در صیفی جات و جـالیـز
  • افـزایـش وزن ، عملکـرد و کیفیـت محصـول
  • افـزایـش ریـشه دهـی بـویـژه در درختـان میـوه
  • بهبـود طعم و رنگ میــوه     

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122