پتاسیم

تجزیه های ضمانت شده وزنی - وزنی وزنی - حجمی
پتاسیم (K2O) 33% 50%

پتـاسیــم بخـش زیــادی از ساختــار گیــاهــان را تشکیـــل مـی دهـد و نقـش اسـاسـی در ساخت قنـد و رنگ گیــری میـوه هـا و سبـزیجـات دارد. رشد رویشــی و فـراینــد فتــو سنـتـــز را کنتــرل مــی کننـد پتـاسیـم نـوتریکــا با داشتـن مقادیـر زیـادی پتاسیـم باعـث افـزایــش کیفیـت محصـول شــده و گیــاه را در بــرابــر تنــش هــای محیطـــی و بیمـــاری مقـــاوم مـی کنـــد .

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122