بیوزینک

تجزیه های ضمانت شده وزنی - وزنی وزنی - حجمی
روی کلاته شده (Zn) 14% 21%
گوگرد (S) 8% 12%

جلوگیری و کمبود اصلاح روی

زینــک حــاوی دو عنصـر ضروری روی و گــوگـرد می باشد، روی موجـود در بیوزینـک باعـث رشــد محصـــولات شده و از ریـزش گــل و میـوه جلـوگیـری می کنـد .

گوگـرد بعـد از ازت، فسفـر و پتـاسیم چهـارمیـــن عنصــر پـر مصــرف بـرای گیـاهـان می بـاشـد، وجـود گـوگـرد در ایـن کــود مقـاومـت گیـاهـان را در بـرابـر تـنـش هــای محیطـی و بیمـاری افـزایـش می دهـد.

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122