حشره مینوز مرکبات (به انگلیسی Citrus leafminor- CLM) با نام علمی Phyllocnistis citrella از آفات بسیار مهم مرکبات است. این حشره‌ که در مناطق گرمسیری پراکندگی دارد در تمام فصل های سال فعالیت می نماید. حشره کامل در سطح زیرین برگ (داخل بافت پارانشیم برگی) تخم ریزی می کند و  لارو حشره از بافت پارانشیم برگی و سرشاخه‌های جوان چوبی نشده تغذیه می‌نماید. مسیر حرکت لارو  CLM مارپیچی است. در اثر تغذیه لارو،  برگ‌ها پیچیدگی پیدا می‌کنند و سطح کلروفیل برگی کاهش می‌یابد. پس از آن لارو خود را به حاشیه برگ می‌رساند و با تا کردن لبه برگ، یک محفظه شفیرگی درست می‌کند و  بعد تبدیل به شفیره می‌شود. دورهٔ لاروی حشره بین ۴٫۵ تا ۲۳ روز است و دورهٔ شفیرگی ۵ تا ۲۴ روز به طول می‌انجامد. طول دورهٔ زندگی یک نسل آفت در شرایط مساعد از ۱۲ تا۳۰ روز می‌تواند یک نسل ایجاد نماید و به‌طور متوسط سالیانه ۸ تا ۱۱ نسل در سال داشته باشد.

استفاده از فرومون جنسی حشره ماده برای جذب حشره نر این آفت اولین بار در ژاپن (سال 1985) صورت گرفت. امروزه، استفاده از فرومون جنسی این آفت برای پایش، کنترل جمعیت، تخمین زمان پرواز پروانه ها و زمان تخم ریزی آنها بسیار رایج است. فرومون جنسی مینوز مرکبات که توسط شرکت کیمیا سبز یاخته همراه با تله های مرتبط در حال توزیع است با خلوص بالا (بدون ناخالصی های شیمیایی) و بسیار تخصصی برای جذب حشره نر این آفت طراحی شده است. با استفاده از این محصول، علاوه بر پیش آگاهی از حمله این آفت، می توانید زمان دقیق سم پاشی (درصورت نیاز) را تشخیص داده و با مصرف کم سموم شیمیایی  مرکبات را از خسارات جبران ناپذیر محفوظ دارید.

حشره مینوز مرکبات (به انگلیسی Citrus leafminor- CLM) با نام علمی Phyllocnistis citrella از آفات بسیار مهم مرکبات است. این حشره‌ که در مناطق گرمسیری پراکندگی دارد در تمام فصل های سال فعالیت می نماید. حشره کامل در سطح زیرین برگ (داخل بافت پارانشیم برگی) تخم ریزی می کند و  لارو حشره از بافت پارانشیم برگی و سرشاخه‌های جوان چوبی نشده تغذیه می‌نماید. مسیر حرکت لارو  CLM مارپیچی است. در اثر تغذیه لارو،  برگ‌ها پیچیدگی پیدا می‌کنند و سطح کلروفیل برگی کاهش می‌یابد. پس از آن لارو خود را به حاشیه برگ می‌رساند و با تا کردن لبه برگ، یک محفظه شفیرگی درست می‌کند و  بعد تبدیل به شفیره می‌شود. دورهٔ لاروی حشره بین ۴٫۵ تا ۲۳ روز است و دورهٔ شفیرگی ۵ تا ۲۴ روز به طول می‌انجامد. طول دورهٔ زندگی یک نسل آفت در شرایط مساعد از ۱۲ تا۳۰ روز می‌تواند یک نسل ایجاد نماید و به‌طور متوسط سالیانه ۸ تا ۱۱ نسل در سال داشته باشد.

استفاده از فرومون جنسی حشره ماده برای جذب حشره نر این آفت اولین بار در ژاپن (سال 1985) صورت گرفت. امروزه، استفاده از فرومون جنسی این آفت برای پایش، کنترل جمعیت، تخمین زمان پرواز پروانه ها و زمان تخم ریزی آنها بسیار رایج است. فرومون جنسی مینوز مرکبات که توسط شرکت کیمیا سبز یاخته همراه با تله های مرتبط در حال توزیع است با خلوص بالا (بدون ناخالصی های شیمیایی) و بسیار تخصصی برای جذب حشره نر این آفت طراحی شده است. با استفاده از این محصول، علاوه بر پیش آگاهی از حمله این آفت، می توانید زمان دقیق سم پاشی (درصورت نیاز) را تشخیص داده و با مصرف کم سموم شیمیایی  مرکبات را از خسارات جبران ناپذیر محفوظ دارید.

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122