مگس جالیز با نام علمی Dacus ciliates آفت های مهم محصولات جالیزی است لاروهای این حشره با تغذیه از میوه ها موجب فساد آن و بروز خسارت های بسیاری به محصولات کشاورزی می شوند. مگس جالیز در مناطق وسیعی از آسیا و آفریقا پراکندگی دارد. این حشره در بسیاری از نقاط ایران که گیاهان جالیزی در آن کشت می شوند گزارش شده است. از میزبانان اصلی این آفت گیاهان متعلق به خانواده کدوئیان هستند که در این بین، مگس جالیز خربزه و طالبی را به خیار ترجیح می دهد. به عبارت دیگر، در کشت همزمان خربزه با خیار یا طالبی با خیار، این آفت ترجیحاً به خربزه و طالبی حمله می کند و در پایان فصل برداشت این محصول ها، به میوه خیار خسارت می زند. در مزارع خیار پاییزه که در مجاورت کدو مسمایی کشت شده اند این آفت به طور یکسان به هر دو محصول خسارت می زند. در بررسی های به عمل آمده، هندوانه در بین محصولات جالیزی نسبت به این آفت نسبتاً مقاوم تر است و کمترین میزان آلودگی را به مگس جالیز نشان می دهد.

 

 

 

 

مگس جالیز با نام علمی Dacus ciliates آفت های مهم محصولات جالیزی است لاروهای این حشره با تغذیه از میوه ها موجب فساد آن و بروز خسارت های بسیاری به محصولات کشاورزی می شوند. مگس جالیز در مناطق وسیعی از آسیا و آفریقا پراکندگی دارد. این حشره در بسیاری از نقاط ایران که گیاهان جالیزی در آن کشت می شوند گزارش شده است. از میزبانان اصلی این آفت گیاهان متعلق به خانواده کدوئیان هستند که در این بین، مگس جالیز خربزه و طالبی را به خیار ترجیح می دهد. به عبارت دیگر، در کشت همزمان خربزه با خیار یا طالبی با خیار، این آفت ترجیحاً به خربزه و طالبی حمله می کند و در پایان فصل برداشت این محصول ها، به میوه خیار خسارت می زند. در مزارع خیار پاییزه که در مجاورت کدو مسمایی کشت شده اند این آفت به طور یکسان به هر دو محصول خسارت می زند. در بررسی های به عمل آمده، هندوانه در بین محصولات جالیزی نسبت به این آفت نسبتاً مقاوم تر است و کمترین میزان آلودگی را به مگس جالیز نشان می دهد.

 

 

 

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122