پخش کننده فرومون جنسی برای گونه نر Prays oleae که آفت مهم گونه های زیتون در حال رشد در نواحی مدیترانه، دریای سیاه، خاورمیانه و جزایر قناری است. این آفت در سال سه نسل دارد. استفاده از فرومون جنسی بید زیتون روشی مبتنی بر پیش آگاهی در کنترل این آفت است. در این راستا، شکار نوع نر بید زیتون از طریق تله گذاری، امکان تخم گذاری نوع ماده را غیرعملی نموده و سبب کاهش جمعیت این گونه می گردد.

پخش کننده فرومون جنسی برای گونه نر Prays oleae که آفت مهم گونه های زیتون در حال رشد در نواحی مدیترانه، دریای سیاه، خاورمیانه و جزایر قناری است. این آفت در سال سه نسل دارد. استفاده از فرومون جنسی بید زیتون روشی مبتنی بر پیش آگاهی در کنترل این آفت است. در این راستا، شکار نوع نر بید زیتون از طریق تله گذاری، امکان تخم گذاری نوع ماده را غیرعملی نموده و سبب کاهش جمعیت این گونه می گردد.

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122