پروانه جوانه خوار بلوط با نام علمی Tortrix viridana، یکی از آفات مهم درختان بلوط است. لاروهای این پروانه سبز رنگ با خوردن برگها و جوانه های گونه های مختلف درختان بلوط Quercus (میزبان اصلی)، افرا Acer، غان Betula، ممرز Carpinus، راش Fagus، سپیدار Poplus و درختچه هایی مانند Vaccinum (بلوبری، لینگوبری، کنبری، سیاه گیله، قره قات) سبب بی برگی آنها می گردند. مناطق اصلی پراکنش این آفت ، اروپا، شمال آفریقا، قبرس، ایران، بخش هایی از لبنان و فلسطین اشغالی است.

لاروهای در حال رشد به جوانه های باز شده حمله کرده و از آنها تغذیه می نمایند و نمی توانند به جوانه بسته نفوذ کنند، بنابراین زنده می مانند. این آفت دارای یک نسل در سال بوده و زمستان گذرانی آن بصورت تخم است. خسارت آن همزمان با خروج لاروهای نئونات از اواخر اسفندماه آغاز شده و سنین اول و دوم لاروی عملاً در داخل جوانه ها زندگی می کنند. لاروهای سن سوم ، پس از خروج از جوانه ها، از برگهای جوان تغذیه نموده و در حین تغذیه برگ ها را تا کرده و تار می تنند. شدت تغذیه و خسارت بالا در سنین چهارم و پنجم لاروی ظاهرشده، به طوریکه در بعضی از موارد درختان را به کلی عاری از برگ می نمایند. لاروها لبه برگها را با تارهای ابریشمی تا نموده و در داخل آن تبدیل به شفیره می شوند. طول دوره لاروی رابطه شدیدی با درجه حرارت دارد.

پروانه جوانه خوار بلوط با نام علمی Tortrix viridana، یکی از آفات مهم درختان بلوط است. لاروهای این پروانه سبز رنگ با خوردن برگها و جوانه های گونه های مختلف درختان بلوط Quercus (میزبان اصلی)، افرا Acer، غان Betula، ممرز Carpinus، راش Fagus، سپیدار Poplus و درختچه هایی مانند Vaccinum (بلوبری، لینگوبری، کنبری، سیاه گیله، قره قات) سبب بی برگی آنها می گردند. مناطق اصلی پراکنش این آفت ، اروپا، شمال آفریقا، قبرس، ایران، بخش هایی از لبنان و فلسطین اشغالی است.

لاروهای در حال رشد به جوانه های باز شده حمله کرده و از آنها تغذیه می نمایند و نمی توانند به جوانه بسته نفوذ کنند، بنابراین زنده می مانند. این آفت دارای یک نسل در سال بوده و زمستان گذرانی آن بصورت تخم است. خسارت آن همزمان با خروج لاروهای نئونات از اواخر اسفندماه آغاز شده و سنین اول و دوم لاروی عملاً در داخل جوانه ها زندگی می کنند. لاروهای سن سوم ، پس از خروج از جوانه ها، از برگهای جوان تغذیه نموده و در حین تغذیه برگ ها را تا کرده و تار می تنند. شدت تغذیه و خسارت بالا در سنین چهارم و پنجم لاروی ظاهرشده، به طوریکه در بعضی از موارد درختان را به کلی عاری از برگ می نمایند. لاروها لبه برگها را با تارهای ابریشمی تا نموده و در داخل آن تبدیل به شفیره می شوند. طول دوره لاروی رابطه شدیدی با درجه حرارت دارد.

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122