آرکان

آرکـان تنظیم کننده اسیدیته آب مـی باشد که میزان مصرف آن بستگی به اسیدیته (PH) و سختی آب مـورد استفـاده درمحلول پاشـی دارد، بـه طوری که هرچه آب قلیایی تر و سختـی آن بالاتـر باشـد میزان مصرف این محلـول بیشتـر می شود.

پس از اضافـه کردن این محصول به آب محلـول پاشـی، آب رنگـی شـده و به مـرور و بـا افـزایش میـزان فـرآورده، رنـگ آب تغییر می کند که به راحتی می توان با مقایسه رنگ آب با طیف رنگی روی برچسب محلــول ، اسیـدیتــه آب را تنظیــم کرد. همچنین ایـن محصــول علاوه بــر تنظیــم کننده اسیـدیتـه آب بـه علت داشتــن آنتـی فـوم از ایجــاد کف در مخــزن محلـول پــاشــی جلــوگیــری مـی کنــد.

 

ویژگی ها

  • اصلاح کننده آب مصرفی محلولپاشی از طریق تنظیم اسیدیته (PH) آب
  • پایدار نمودن فرمولاسیون انواع محلولهای کود و سم
  • اندازه گیری PH بدون نیاز به وسایل اندازه گیری
  • جلوگیری از غیر فعال شدن سموم در آبهای سنگین
  • مشــاهـــده چـشـمـــی تنظیم pH بــوسیلـــه طـیــف رنـگـــی روی محصــــول.
  • افزایش چشمگیر در عملکـرد محلول پاشـی به علت داشتـن ازت و فسفر محلـول.
  • افـزایـش خاصیت پخشندگی محلول روی برگ و در نتیجه بهبود عملکـرد انـواع قارچ کش هـا - حشره کـش ها - علفکش ها - کنه کش ها و کود ها.

مدیر

وبگاه: nutrica.co

کیمیا سبز یاخته

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.

آدرس دفتر مرکزی: گرگان، عدالت 65، مجتمع زرتشت، طبقه سوم، واحد 4
تلفن تماس :01732535564
فکس: 01732529122