• فرومون پایش و کنترل کرم آلو (plum moth) – طبیعت دوست نکیان
  فرومون پایش و کنترل کرم آلو (plum moth) – طبیعت دوست نکیان
  20,000تومان
  مشاهده و خرید محصول
 • بسته بندی
 • ساشه آلومینیومی
 • دمای نگهداری
 • دمای کمتر از 4 درجه
 • کاربرد
 • پیش آگاهی ، پایش و شکار انبوه
 • بر اساس
 • سوش بومی ایران