• ابعاد
 • 100 × 250 mm
 • ساخت
 • ایران
 • ویژگی
 • فرکانس عالی برای جذب
 • چسب
 • دو طرفه قوی
 • مقاومت به uv
 • بله
 • انتخاب ویژگی
 • همراه با سیم و بدون جعبه | همراه با سیم و جعبه | بدون سیم و جعبه