tondexir تنداکسیر,EC%80,مواد دفع آفات نباتی0

مشاهده جدول مشخصات

تخفیف خرید عمده

تعداد 12 - 20 21 - 50 51+
قیمت 28,500تومان209,000تومان 27,000تومان198,000تومان 25,500تومان187,000تومان
موجودی کالا: 50+
کارشناس گیاه پزشکی
کارشناس گیاه پزشکی مشاوره در واتساپ

توضیحات

تنداکسیرEC%80

تنداکسیر 

•تنداکسیرEC%80 یک کنه کش تماسی حاوی عصاره فلفل قرمز و روغن معدنی دارویی است که در آزمایشات انجام شده توسط موسسه                         تحقیقات گیاه پزشکی کشور کارآیی خود را در از بین بردن کلیه مراحل زیستی کنه انار(تخم ,پوره و بالغ ) به اثبات رسانیده است.

اجازه ثبت تنداکسیر EC%80 به عنوان تنها کنه کش مجاز در باغات انار در جلسه 1398/4/10 به تصویب هیئت نظارت بر سموم رسیده است.

تنداکسیرEC%80

نحوه مصرف

• تنداکسیر,EC%80  یکه کنه کش تماسی است, این بدین معنی است که محلول تنداکسیر باید مستقیما به نقاط تجمع آفات(پشت یا روی برگ                  ها,سرشاخه ها و…) برخورد نموده و بدن آفات کاملا آغشته شود.

• قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید .برای انحلال کامل,ابتدا مقدار مورد نیاز تنداکسیر را در مقداری آب به خوبی حل کرده و سپس آن را به                 مخزن سم پاشی که تا نیمه با آب پر شده اضافه کنید.شیر گردش محلول را باز کرده و در حین بهم خوردن ,مخزن سم پاش را تا حجم نهایی با آب               پرکنید.

زمان مصرف

• دوز توصیه شده در صورت لزوم باید پس از 7 روز(حداکثر 3بار متوالی) تا کنترل مطلوب آفت پاشیده شود.محلول پاشی با تنداکسیر باید حتما در                   هوای ساکن و خنک (صبح زود یا عصر) و به دور از تابش مستقیم آفتاب انجام گیرد

 

احتیاطات ضروری

•از محلول پاشی با تنداکسیر بر روی گیاهان در معرض تابش شدید آفتاب و گرمای زیاد و بر روی گیاهان حساس و بویژه روی غنچه ها,گلبرگ ها و                 برگهای جوان و همچنین گیاهان تحت استرس در اثر کم آبی,خودداری شود.از محلول پاشی گیاهان با تنداکسیر در ساعاتی که دمای هوا  بالاتر از               35  درجه یا کمتر از 10 درجه سانتی گراد است خودداری گردد.

 

نحوه تاثیر

• اجزا موجود در عصاره فلفل قرمز تند (کاپسایسین و کاپسایسینوئیدها) موجب دور شدن ,توقف تغذیه و مرگ کنه ها میگردند.از سوی دیگر روغن                   معدنی,با بهبود پوشش,کندی تبخیر و افزایش جذب و نفوذ عصاره فلفل موجب افزایش کارآیی این فرآورده در کنترل کنه ها می شود.هم افزایی

(اثر سینرژیستی) این دو ماده موجب دور شدن کنه ها و کاهش تغذیه آنان و بسته شدن روزنه های تنفسی و مرگ تخم ها,پوره ها و کنه های بالغ و                حشرات مکنده ای که با محلول تماس پیدا کنند میگردد.

      • حداقل فاصله زمانی تا برداشت(دوره کارنس): هیچ دوره کارنسی برای این فراورده ثبت نشده است.

 

اطلاعات سم شناسی

• طبق آزمایشات سم شناسی, سمیت حاد گوارشی تنداکسیر برای موش صحرایی 5000 LD50 mg/kg تعیین شده است.

این فرارده در گروه خطر U(فاقد سمیت حاد ) قرار دارد.

علائم مسمومیت و کمک های اولیه

• عصاره فلفل موجود در تنداکسیر می تواند موجب خارش و تحریک پوست و چشم ها شود.بنابراین در هنگام محلول پاشی از دستکش و عینک ایمنی             استفاده نموده و در صورت تماس محلول تنداکسیر با پوست و چشم ها,محل را با آب فراوان شستشو داده شود.

•بلع تنداکسیر می تواند منجر به سوزش معده,سر درد ,سرگیجه و اسهال شود.

• در صورت بلع,نوشیدن آب فراوان توصیه می شود.از وادار کردن فرد به استفراغ خودداری نموده و به مراکز درمانی مراجعه نمایید و برچسب آفت کش              را به پزشک نشان دهید.

        •پادزهر: این آفت کش پادزهر اختصاصی ندارد.

ملاحظات زیست محیطی

• از اسپری کردن و یا تخلیه محلول حاصل از شستشوی تجهیزات محلول پاشی با تنداکسیر در نهرها,رودخانه ها و سایر منابع آبی محل زندگی                    آبزیان باید خودداری گردد.

تنداکسیر با دور توصیه شده برای زنبور های عسل,دام و طیور بی خطر است.

قابلیت اختلاط

از اختلاط یا مصرف همزمان تنداکسیر با کنه کش ها و قارچ کش های گوگردی خودداری گردد.

 

نحوه نگهداری

تنداکسیر باید در ظروف در بسته و در محل قفل شده,خنک و به دور از تابش مستقیم خورشید(دمای 10تا30 درجه سانتی گراد)نگهداری شود.

از نگهداری آفت کش به صورت محلول آبی خودداری نمایید.

تذکر

تنداکسیر  باید با نظر و نسخه کارشناس گیاهپزشک مصرف شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنداکسیر

•یک کنه کش تماسی حاوی عصاره فلفل قرمز و روغن معدنی دارویی است که در آزمایشات انجام شده توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور           کارآیی خود را در از بین بردن کلیه مراحل زیستی کنه انار(تخم ,پوره و بالغ ) به اثبات رسانیده است.

اجازه ثبت تنداکسیر EC%80 به عنوان تنها کنه کش مجاز در باغات انار در جلسه 1398/4/10 به تصویب هیئت نظارت بر سموم رسیده است.

تنداکسیرEC%80

نحوه مصرف

• تنداکسیرEC%80  یکه کنه کش تماسی است, این بدین معنی است که محلول تنداکسیر باید مستقیما به نقاط تجمع آفات(پشت یا روی برگ                  ها,سرشاخه ها و…) برخورد نموده و بدن آفات کاملا آغشته شود.

• قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید .برای انحلال کامل,ابتدا مقدار مورد نیاز تنداکسیر را در مقداری آب به خوبی حل کرده و سپس آن را به                 مخزن سم پاشی که تا نیمه با آب پر شده اضافه کنید.شیر گردش محلول را باز کرده و در حین بهم خوردن ,مخزن سم پاش را تا حجم نهایی با آب               پرکنید.

زمان مصرف

• دوز توصیه شده در صورت لزوم باید پس از 7 روز(حداکثر 3بار متوالی) تا کنترل مطلوب آفت پاشیده شود.محلول پاشی با تنداکسیر باید حتما در                   هوای ساکن و خنک (صبح زود یا عصر) و به دور از تابش مستقیم آفتاب انجام گیرد

 

احتیاطات ضروری

•از محلول پاشی با تنداکسیر بر روی گیاهان در معرض تابش شدید آفتاب و گرمای زیاد و بر روی گیاهان حساس و بویژه روی غنچه ها,گلبرگ ها و                 برگهای جوان و همچنین گیاهان تحت استرس در اثر کم آبی,خودداری شود.از محلول پاشی گیاهان با تنداکسیر در ساعاتی که دمای هوا  بالاتر از               35  درجه یا کمتر از 10 درجه سانتی گراد است خودداری گردد.

 

نحوه تاثیر

• اجزا موجود در عصاره فلفل قرمز تند (کاپسایسین و کاپسایسینوئیدها) موجب دور شدن ,توقف تغذیه و مرگ کنه ها میگردند.از سوی دیگر روغن                   معدنی,با بهبود پوشش,کندی تبخیر و افزایش جذب و نفوذ عصاره فلفل موجب افزایش کارآیی این فرآورده در کنترل کنه ها می شود.هم افزایی

(اثر سینرژیستی) این دو ماده موجب دور شدن کنه ها و کاهش تغذیه آنان و بسته شدن روزنه های تنفسی و مرگ تخم ها,پوره ها و کنه های بالغ و                حشرات مکنده ای که با محلول تماس پیدا کنند میگردد.

      • حداقل فاصله زمانی تا برداشت(دوره کارنس): هیچ دوره کارنسی برای این فراورده ثبت نشده است.

 

اطلاعات سم شناسی

• طبق آزمایشات سم شناسی, سمیت حاد گوارشی تنداکسیر برای موش صحرایی 5000 LD50 mg/kg تعیین شده است.

این فرارده در گروه خطر U(فاقد سمیت حاد ) قرار دارد.

علائم مسمومیت و کمک های اولیه

• عصاره فلفل موجود در تنداکسیر می تواند موجب خارش و تحریک پوست و چشم ها شود.بنابراین در هنگام محلول پاشی از دستکش و عینک ایمنی             استفاده نموده و در صورت تماس محلول تنداکسیر با پوست و چشم ها,محل را با آب فراوان شستشو داده شود.

•بلع تنداکسیر می تواند منجر به سوزش معده,سر درد ,سرگیجه و اسهال شود.

• در صورت بلع,نوشیدن آب فراوان توصیه می شود.از وادار کردن فرد به استفراغ خودداری نموده و به مراکز درمانی مراجعه نمایید و برچسب آفت کش              را به پزشک نشان دهید.

        •پادزهر: این آفت کش پادزهر اختصاصی ندارد.

ملاحظات زیست محیطی

• از اسپری کردن و یا تخلیه محلول حاصل از شستشوی تجهیزات محلول پاشی با تنداکسیر در نهرها,رودخانه ها و سایر منابع آبی محل زندگی                    آبزیان باید خودداری گردد.

تنداکسیر با دور توصیه شده برای زنبور های عسل,دام و طیور بی خطر است.

قابلیت اختلاط

از اختلاط یا مصرف همزمان تنداکسیر با کنه کش ها و قارچ کش های گوگردی خودداری گردد.

 

نحوه نگهداری

تنداکسیر باید در ظروف در بسته و در محل قفل شده,خنک و به دور از تابش مستقیم خورشید(دمای 10تا30 درجه سانتی گراد)نگهداری شود.

از نگهداری آفت کش به صورت محلول آبی خودداری نمایید.

تذکر

تنداکسیر  باید با نظر و نسخه کارشناس گیاهپزشک مصرف شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 1 g
حجم

100 سی سی, 1لیتر

بسته بندی

قوطی پلاستیکی

اثرات

یک کنه کش تماسی حاوی عصاره فلفل قرمز و روغن معدنی دارویی است که در آزمایشات انجام شده توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور کارآیی خود را در از بین بردن کلیه مراحل زیستی کنه انار(تخم ,پوره و بالغ ) به اثبات رسانیده است.

تولید کننده

کیمیا سبزآور

امتیاز و نظر کاربران

5 / 0
میانگین امتیاز 0 امتیاز و رای
  • وزن و ابعاد
  • کارایی
  • نوآوری و خلاقیت
  • سهولت در حمل
  • سهولت در استفاده
تنداکسیر,EC%80,مواد دفع آفات نباتی0
  • تصاویر
  • توضیحات محصول
  • جدول مشخصات
  • نظرات کاربران