Cydia funebrana (Lepidoptera: Tortricidae) (Plum Fruit Moth، PFM) یک گونه آفت اولیگوفاژ است که از میوه های چندین میزبان به طور معمول در خانواده گیاهان رزاسه تغذیه می کند. این حشره آفت اصلی آلو (Prunus) در اکثر نقاط اروپا و آسیا است. کرم آلو می تواند بین 1 تا 3 نسل در سال داشته باشد. لارو این شب پره با تغذیه و ایجاد تونل در میوه باعث کاهش بازارپسندی و عملکرد محصول میشود.

شناسایی و مبارزه با کرم آلو (Plum moth) Cydia funebrana

 

دورنمای مبارزه با کرم آلو

مقررات منع کاربرد بسیاری از حشره کش های مورد استفاده در کنترل این آفت همراه با تقاضای عمومی برای محصولات بدون باقیمانده سموم، علاقه به ابزارهای نوآورانه در مدیریت آفات کرم آلو را افزایش داد. فرمون های اصلاح کننده رفتار را می توان برای مدیریت این آفت به صورت ایمن از نظر محیط زیست استفاده کرد و این تکنیک به یکی از مهم ترین ابزارهای اصلی برای کنترل آفت در باغات تبدیل شده است.

با توجه به اینکه بیشتر باغات مساحتی کمتر از دو هکتار را دارند، کاربرد حشره کش برای تولید میوه آلو بصرفه نبوده و جایگزینی آن با روش های بیولوژیک و غیر شیمیایی عاقلانه تر است

کنترل کرم آلو با استفاده از تکنیک فرومونی «حواس‌پرتی جنسی» در باغ‌های آلو بر اساس یک سیستم مدیریت باقی مانده آفت‌کش‌ها صفر ارزیابی می‌شود. این تکنیک شامل راه‌اندازی چندین مسیر تله جلب کننده است که توسط باغدار نصب میشود و قادر به رقابت و جلب ماده‌های وحشی و در نتیجه منحرف کردن حواس نرها در جستجوی شریک هستند

بیولوژی و زیست شناسی

این حشره زمستان را به صورت لارو به حالت دیاپوز در داخل یك پیله سفید چركی نسبتاً ضخیم مایل به قهوه‌ای به سر می‌برد. این پیله‌ها در زیر پوستكهای تنه درخت، داخل شكافها و سوراخ‌هایی كه حشرات دیگر ایجاد می‌كنند و حتی در داخل خاك دیده می‌شوند.

در بهار پس از طی دوره شفیرگی مصادف با باز شدن شكوفه‌های درختان میزبان حشرات كامل ظاهر می‌شوند. بر اساس مشاهدات رجبی تخمهای این آفت تماماً روی میوه گذاشته شده و روی برگها خیلی بندرت تخمی دیده می‌شود. ولی در كرم سیبت عداد تخمهای گذاشته شده روی برگها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لاروها به فاصله یك هفته تا ده روز از تخم خارج می‌شوند و چون از دانه میوه‌های كوچك می‌خورند، باعث ریزش آنها می‌گردند. طرز زندگی این آفت با مختصر جزئیاتی شبیه طرز زندگی كرم سیب می‌باشد. تعداد نسلهای این آفت از 2 تا 3 نسل متفاوت می‌باشد.

ميوه‌هاي كرم زده در صورتي كه لاروه ميوه را ترك كرده باشند محتوي توده متراكم فضولات سياه رنگ آن مي‌باشد. بر اثر عكس‌العمل اپيدرم ميوه ضمغي از آن بيرون مي‌آيد كه يكي از علائم تشخيص ميوه‌هاي آلوده مي‌باشد.

توجه : لاروهاي اين آفت علاوه بر ميوه ممكن است جوانه‌ها را نيز مورد حمله قرار دهند.

شناسایی و مبارزه با کرم آلو (Plum moth) Cydia funebrana

 

روش های مبارزه با کرم آلو

 • روش های شیمیایی
  • فوزالن(زولون) EC35% و 1.5 در هزار
  • دیازینون EC60% و 1 درهزار (سم دیازینون منسوخ شده است و دارای سمیت شدید برای زنبور هست)
  • آزینفوس متیل WP20% و 2در هزار

 

 • روش های غیر شیمیایی
  • جمع آوری و معدوم سازی میوه های آلوده
  • استفاده از تله های فرومونی و نوری
  • رها سازی زنبور های پارازیتوئید مانند زنبور تریکوگراما

منابع